Logo Smeg

Polityka proekologiczna

Priorytet: odpowiedzialność za środowisko naturalne

Siedziba firmy Smeg stała się symbolem jej proekologicznego podejścia. Firma zaangażowana jest w projektowanie ...


„Zielona” siedziba firmy

Siedziba firmy Smeg została uznana za jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc we Włoszech dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii i polityce zrównoważonego rozwoju. W 2007 roku Smeg zwyciężył w Konkursie Modena Domotics Competition, który odbywał się w Modenie podczas „Tygodnia bio-architektury”.

Siedziba firmy zaprojektowana jest zgodnie ze zintegrowanym systemem, który powoduje, że większość z dostępnych środków i zasobów produkcyjnych firmy jak również biura i budynki fabryczne wyposażone są w jedne z najbardziej nowoczesnych , zautomatyzowanych technologii dostępnych na rynku. Bezpieczeństwo, dystrybucja oraz transport są niezwykle wydajne. Również kontrola zużycia energii elektrycznej i klimatyzacji są zoptymalizowane, tak aby wspierać ochronę środowiska.

Kolejnym dowodem na to, że firmie Smeg zależy na ochronie środowiska oraz na ludności mieszkającej w pobliżu firmy jest fakt, że podjął on świadomą decyzję o nie zabudowywaniu więcej niż 30-33% powierzchni działki i posadzeniu 4000 nowych drzew i innych roślin

Odpowiedzialny design

Smeg projektując piekarniki, płyty grzewcze, ekspresy do kawy, kuchenki, zmywarki, pralki, pralko-suszarki, okapy, zlewozmywaki, lodówki i zamrażarki od samego początku projektu ma na uwadze ochronę środowiska.

Największy nacisk kładzie się na dobór materiałów, takich jak stal, szkło, aluminium i mosiądz, które mogą być łatwo poddane recyklingowi przy pomocy starannie zaplanowanemu systemowi selektywnej zbiórki.
Ponadto Smeg w pełni przestrzega postanowień dyrektyw UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie stosowania substancji chemicznych), idąc dalej niż tylko wymagania minimalne.

Dyrektywa RoHS stawia rygorystyczne ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów i substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom i inne.

Reach
Rozporządzenie REACH dotyczy zasad obchodzenia się z substancjami chemicznymi i ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w jak najszerszym zakresie.


Produkcja przyjazna środowisku

Grupa Smeg działa zgodzie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zaczynając od doboru eko-odpowiedzialnych dostawców i wykorzystania opakowań nadających się do powtórnego przetworzenia, aż do korzystania z alternatywnych środków transportu.

Smeg zawsze dbał o kwestie ekologiczne i przez kilka ostatnich lat znacznie zmniejszył emisję zanieczyszczeń i zużycia zasobów, takich jak woda, energia elektryczna oraz materiałów opakowaniowych w stosunku do produkcji.

Firma wdrożyła również nowatorski system zarządzania odpadami: ilość produkowanych odpadów i stopień ich zagrożenia dla środowiska zostały zredukowane, a selektywna zbiórka resztek materiałów przeznaczonych do recyklingu lub ponownego użycia została przyspieszona.

Dla firmy Smeg, ekologia nie tylko oznacza produkowanie urządzeń, które mają możliwie niewielki wpływ na środowisko naturalne, ale także utworzenie takiego procesu produkcyjnego, który odzwierciedla lub nawet wyprzedza obowiązujące normy ochrony środowiska. Niewątpliwie jest to trudne wyzwanie, ale Smeg stawia sobie to za najwyższy priorytet.

Produkty przyjazne środowisku

 

Wysoka wydajność i niskie zużycie energii są cechami wszystkich piekarników, płyt grzewczych, zmywarek, pralko-suszarek, okapów, lodówek   i ekspresów do kawy firmy Smeg. Szczególny nacisk kładzie się na uzyskanie najwyższej klasy wydajności energetycznej, tak aby pomóc w ochronie środowiska i poprawić jakość życia.


Polityka zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie firmy Smeg w ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną można dostrzec w jego polityce BHP (QHSE), która jest w pełni zgodna ze standardami UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 i OHSAS 18001. Wszystkie te standardy są zgodne ze sobą, umożliwiając tym samym ich łatwą integrację.

UNI EN ISO 9001 certyfikat pdf) jest to norma, która określa warunki systemu zarządzania jakością. Ma ona na celu pomoc firmom w poprawie ich procesów produkcji, udoskonaleniu procesów zarządzania, zapewnieniu jakości produktu i satysfakcji klienta.

UNI EN ISO 14001 (certyfikat pdf) jest to norma, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem i dostarcza wskazówek, które firmy mogą wykorzystać przy opracowywaniu polityki dotyczącej ekologii i zmniejszeniu zanieczyszczeń. Certyfikat koncentruje się na optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych, a także systemów jakości w zakresie utylizacji odpadów.

OHSAS 18001 certyfikat pdf) Certyfikat ISO 18001 wskazuje, że Smeg dobrowolnie wdrożył system dotyczący zarządzania systemem w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa BHP.