Logo Smeg

NOTA PRAWNA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

NOTA PRAWNA

- Niniejsza strona internetowa należy do firmy SMEG S.p.A. z siedzibą we Włoszech, w mieście Guastalla przy ul. Leonardo da Vinci 4.

- Żadna z informacji zawartych na stronie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

- SMEG S.p.A. dokłada starań, by informacje zawarte na stronie były wyczerpujące i aktualne, może jednak dojść do zmiany gamy lub właściwości prezentowanych towarów lub usług bez uprzedniego poinformowania o tym na stornie. Z tego powodu przed dokonaniem zakupu zawsze należy upewnić się u sprzedawcy, czy wybrany towar lub usługa jest dostępna i czy spełnia oczekiwania nabywcy.

- Wszystkie materiały udostępniane na stronie, w tym teksty, fotografie, grafika, pliki dźwiękowe i video, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. SMEG S.p.A. korzysta także na stronie ze znaków towarowych, które podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów bądź znaków bez uzyskania zgody uprawnionego podmiotu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

- Niniejsza strona internetowa należy do firmy SMEG S.p.A. z siedzibą we Włoszech, w mieście Guastalla przy ul. Leonardo da Vinci 4.

- W niniejszej polityce określono zasady zbierania i przetwarzania przez SMEG S.p.A. danych osobowych użytkowników serwisu www.smeg.pl

- Podanie przez użytkownika serwisu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie niektórych danych może być konieczne dla skorzystania przez użytkownika z części funkcji serwisu.

- Użytkownik, korzystając z serwisu lub przekazując dane osobowe, wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w polityce. Jeżeli użytkownik nie wyraża takiej zgody powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu.

-Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami bezpieczeństwa. Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem bądź nieuprawniona modyfikacją. Dane osobowe użytkowników są przechowywane na serwerach znajdujących się także poza granicami Polski.

- Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu służy wyłączenie realizacji zobowiązań, obejmujących dostarczanie zamówionych przez użytkowników informacji, produktów lub usług marki SMEG. Zbieranie i przetwarzanie tych danych jest ograniczone do minimum niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwisu i świadczenia usług najwyższej jakości. SMEG S.p.A. podejmuje uzasadnione starania w celu zapewnienia, by dane osobowe użytkownika były wiarygodne, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach aktualizowane.

- SMEG S.p.A. nie sprzedaje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

- SMEG S.p.A. może wykorzystywać adresy IP użytkowników w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera wykorzystywanego przez serwis, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem.

- Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę, takich jak np. informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

- SMEG S.p.A. może gromadzić informacje przesyłane automatycznie przez przeglądarkę sieci Web użytkownika. Zakres otrzymywanych informacji zależy od ustawień przeglądarki sieci Web użytkownika. Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację.

- SMEG S.p.A. może uzyskiwać informacje o użytkowniku drogą instalacji plików cookie na twardym dysku komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może ustawić swą przeglądarkę na ich odrzucanie albo każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze użytkownika. Choć użytkownik nie jest zobowiązany do przyjmowania plików cookie podczas korzystania z serwisu, może on nie być w stanie korzystać z całej funkcjonalności witryny, jeżeli jego przeglądarka odrzuci plik cookie serwisu. Instalacja plików cookie na twardym dysku komputera użytkownika, ani dostęp do tych plików przez SMEG S.p.A. nie powoduje zmian konfiguracyjnych  w komputerze użytkownika.

- Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

- W serwisie udostępniane są formularze, które umożliwiają złożenie użytkownikom zamówienia na informacje, produkty i usługi marki SMEG. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych, które są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień. Bez uzyskania dodatkowej zgody użytkownika informacje te nie będą wykorzystywane do wysyłania informacji o naszej firmie ani materiałów promocyjnych.

- Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane stałym partnerom handlowym SMEG S.p.A., bezpośrednio realizującym zamówienia użytkowników. Dane te będą przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówień. Przekazane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz zostaną odpowiednio zabezpieczone.

- Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

- Do danych osobowych użytkowników dostęp ma tylko ograniczona liczba upoważnionych pracowników SMEG S.p.A. Osoby te są przeszkolona w zakresie przetwarzania i ochrony tych danych.

- Użytkownik serwisu ma możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, poprawy tych danych znajdujących się w posiadaniu SMEG S.p.A. oraz rezygnacji z otrzymywania od SMEG S.p.A. jakichkolwiek informacji lub materiałów. W tego typu sprawach prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej info@smeg.pl albo pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w paragrafie pierwszym niniejszej polityki prywatności.

- Serwis może zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez SMEG S.p.A. SMEG S.p.A. nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności.

- W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem kontakt pod adresem poczty elektronicznej info@smeg.pl  albo pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w paragrafie pierwszym niniejszej polityki prywatności.

- SMEG S.p.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki bezpieczeństwa w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia W przypadku zmian, zmiany te obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po dokonaniu zmian.